Na jakim poziomie jest czytelnictwo w Polsce i co czytają Polacy?

Jak wygląda czytelnictwo w Polsce?

Systematyczne badania nad stanem czytelnictwa w Polsce od 1992 roku prowadzi Biblioteka Narodowa. Wyniki opracowywane są na podstawie wywiadu z reprezentatywną grupą osób w wieku co najmniej 15 lat. Z przedstawionych wykresów wynika, że chętniej czytamy książki w domu, niż wychodzimy do teatru, ale tylko niewielkie grono osób jest skore do korzystania z biblioteki lub czytelni. Co ciekawe, po książki sięgamy częściej niż po czasopisma i gazety w formie papierowej i elektronicznej.

W tej perspektywie nie powinien dziwić fakt ekspansji antykwariatów internetowych, które notują coraz większą sprzedaż podręczników online i nie tylko. Blisko 40% czytelników deklaruje, że przeczytana ostatnio książka została zakupiona, a zaledwie 15% mówi o wypożyczeniu z biblioteki. Coraz więcej osób chwali się posiadaniem własnego księgozbioru w domu – najczęściej domowa biblioteczka składa się z maksymalnie 50 pozycji. Niemniej raport Biblioteki Narodowej nie napawa optymizmem – w minionym roku po książkę sięgnęło zaledwie 38% Polaków.

Co czytają Polacy?

Z ostatnich badań wynika, że Polacy najczęściej sięgają po literaturę piękną i często są to pozycje, które albo zdobyły nominacje do prestiżowych nagród, albo zostały nagrodzone. Przeważnie wybieramy literaturę współczesną, a dzieła dawnych epok ograniczają się do kanonu lektur szkolnych. Spośród powieści historycznych dominują pozycje o tematyce II Wojny Światowej, a na pierwszy plan wysuwają się powieści oparte na faktach i wspomnieniach. Istotne miejsce w kanonie zainteresowań Polaków zajmują różnego rodzaju poradniki, głównie te, które dotykają tematyki psychologicznej. W ostatnich latach umacnia się pozycja literatury gatunkowej, głównie kryminałów i fantastyki. Z kolei starsi czytelnicy chętnie sięgają po reportaże i literaturę obyczajową.